ขิงแดง

Alpinia purpurata (Vilard) K.Schum (Zingiberaceae), Red Ginger.

ขิงแดง
ขิงแดง

ขิงแดง เป็นไม้ลงหัวพวกเดียวกับขิงข่า มีเหง้าหรือแง่งอยู่ใต้ดิน ส่วนที่เห็นเป็นลำต้นอยู่เหนือพื้นดินนั้น ที่จริงเป็นกาบใบที่ห่อหุ้มสลับกันซับซ้อน และค่อย ๆ เจริญเติบโตตั้งตรงสูงขึ้นทุกทีจนสูงที่สุดประมาณ 5 ฟุต ต่อจากกาบใบหรือก้านใบขึ้นไปจึงเป็นใบที่เติบโตเรียงสลับกันขึ้นไปเป็นสองแถวในแนวเดียวกัน ใบเป็นรูปใบหอกยาวประมาณ 12-15 กว้างประมาณ 6 นิ้ว ใบบางมีเส้นใบขนานกันเช่นเดียวกับใบกล้วย

ดอกขิงแดง ออกตามยอดของก้านใบเป็นช่อตั้งยาวประมาณ 8-12 นิ้ว สีแดงสด ช่อดอกสีแดงที่เห็นนั้น ที่จริงเป็นใบประดับมีลักษณะเป็นกาบดอกเรียงซ้อนสลับกันขึ้นไปคล้ายเกล็ดปลา ส่วนดอกแท้นั้นเห็นเป็นสีขาวรูปกรวยโผล่ขึ้นมาจากใบประดับที่เป็นกาบดอกสีแดง ยาวประมาณ 1 นิ้ว ดอกขิงแดงจะทยอยกันบาน และออกดอกตลอดปีเป็นระยะๆ

ขิงแดง เป็นพันธุ์ไม้ที่ปลูกง่ายโตเร็ว ชอบดินปนทรายหรือดินร่วนซุยที่มีความชุ่มชื้น ขิงแดงปลูกได้ทั้งในที่รำไร และกลางแจ้ง

การขยายพันธุ์ใช้วิธีแยกหน่อ