กุหลาบหนู

Rosa chinensis Jacq. Var., Minima Voss (Rosaceae), Fairy Rose.

กุหลาบหนู
กุหลาบหนู

กุหลาบหนู เป็นพวกกุหลาบพันธุ์เตี้ยแคะ (Miniature Roses) พุ่มทึบบ สูงเพียงราว 6-18 นิ้วเท่านั้น ส่วนดอกก็มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5-1 นิ้ว ดอกมักจะออกพร้อม ๆ กันเป็นระยะ ๆ เกือบตลอดปี

ผู้ปลูกกุหลบหนูส่วนมากไม่ต้องการชมดอกเท่าใดนัก หากแต่ปลูกเป็นไม้ประดับ เป็นของเล่นมักปลูกในกระถางเล็ก ๆ วางตามแผนขอบหน้าต่าง หรือปลูกในสวนหิน

กุหลาบหนูที่นิยมเล่นกันมีหลายชนิด เช่น โรซาพูมิลา ดอกสีชมพู โรซารูเลตติ ดอกสีชมพูอ่อน โอ๊คคิงตันรูบี ปองปองเดอปารี พิกซี่ ดอกสีขาว เรดเอลฟ์ ดอกสีแดงโคนกลีบขาว นอกจากนี้ก็มี ทอมธัมป์ เรดอิมพ์ โบพีพ สวีทแฟรี ไวท์แฟรี พิงค์มิดเกด พิกมี่โกลด์ พิกมี่เรด เป็นต้น

การปลูกกุหลาบหนูต้องคอยหมั่นดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ เนื่องจากลำต้นเล็ก รากอยู่ตื้น ดินปลูกต้องมีความชื้นสูง ต้องคอยหมั่นให้ปุ๋ยโดยผสมกับน้ำละลายใส่ลงไป ปุ๋ยที่ใช้ประมาณครึ่งหนึ่งของปุ๋ยที่ให้กับกุหลาบชนิดอื่น ควรให้ปุ๋ยอย่างน้อยเดือนละครั้ง ถ้าปลูกในกระถางที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6 นิ้ว ใช้ดินร่วนที่อุดมด้วยอินทรียวัตถุ ในกระถางเล็ก ๆ เช่นนี้ดินในกระถางจะแห้งเร็ว ต้องคอยหมั่นรดน้ำ

กุหลาบหนู การขยายพันธุ์ใช้วิธีตัดกิ่งปักชำ