กาหลง

Bauhinia acuminate Linn (Caesalpiniaceae)

กาหลง
กาหลง

กาหลง เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กสูงประมาณ 5-10 ใบเป็นใบแฝดออกสลับกันตามข้อต้น ใบคายลักษณะคล้ายปีกแมลงซึ่งปรกติมักพับเข้าหากัน ใบกว้างยาวประมาณ 1 นิ้ว ดอกออกเป็นช่อ ช่อหนึ่งมีดอกประมาณ 5-8 ดอก โดยทยอยกันบานคราวละ 2-3 ดอก ดอกสีขาวมี 6 กลีบซ้อนเหลื่อมกัน เกสรตัวผู้เป็นเส้นขาวมี 5 เส้นยื่นยาวจากกลางดอก ปลายเป็นตุ่มสีเหลือง เกสรตัวเมียสีเขียวอ่อนอยู่กลางมีเส้นเดียวโตและยาวกว่าเกสรตัวผู้ ดอกบานกว้างประมาณ 2 นิ้ว มีกลิ่นหอมอ่อนๆ

กาหลงนี้ในภาคกลางเรียกว่า ส้มเสี้ยว

กาหลงเป็นไม้ชอบขึ้นกลางแจ้ง ปลูกได้ในดินทุกชนิด การขยายพันธุ์ใช้วิธีเพาะเมล็ดและตอน

กาหลงนี้ชาวจีนสมัยก่อนมักปลูกไว้เป็นต้นไม้ประจำบ้าน โดยเชื่อว่าเป็นต้นไม้ที่ให้คุณแก่เจ้าของ กาหลงมักเกิดตามป่าเบญจพรรณทั่วไป ในทางสมุนไพรตามสรรพคุณยาโบราณว่า ดอกกาหลงใช้รับประทานแก้ปวดศรีษะ ลดความดันโลหิตสูง แก้เลือดออกตามไรฟัน แก้เสมหะพิการ