กันภัย, ถั่วแปบช้าง

Afgekia sericea (Leguminosae)

กันภัย, ถั่วแปบช้าง

กันภัย, ถั่วแปบช้าง อยู่ในสกุล Afgekia เป็นไม้เถาเลื้อย ท้องใบเป็นขนขาวเงาเป็นไหม ช่อดอกยาว ดอกแต่ละดอกอัดตัวเป็นกระจุกแน่น ขนาดแต่ละดอกประมาณ 3.5 ซม. หลังกลีบบนขาวๆ เหลืองๆ กลีบในสองกลีบสีขาว กลีบล่างสองกลีบสีชมพูม่วง ปลีดอกสีม่วง ดอกตูมที่รวมอยู่ปลายช่อดูคล้ายบัวตูมช่อดอกงอกยื่นยาวออกไปเรื่อยๆ ยาวถึง 30-40 ซม. ขึ้นในที่แห้งแล้ง โล่งเตียน ดอกจะดกมาก ช่อดอกชูตั้งสลอนไปทั้งต้น ปลูกในกรุงเทพฯ ดอกไม่ใคร่ดกและไม่ค่อยติดฝัก เพราะดินฟ้าอากาศชื้นและเป็นดินเหนียว ซึ่งโดยธรรมชาติของมันแล้วชอบดินร่วนซุยปนทรายระบายน้ำได้ดีเป็นพิเศษ

คุณลักษณะดีเป็นพิเศษของต้นไม้ต้นกันภัย, ถั่วแปบช้าง คือไม่ตายง่าย และไม่พักตัวเหมือนพืชเถาถั่วอื่นๆ เป็นได้ทั้งไม้ดอกและไม้ใบน่าปลูกเป็นไม้ประดับมาก ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด