กล้วยก้ามกุ้ง

Helicania numilis Jacquin (Heliconiaceae), Lobster’s Claw.

กล้วยก้ามกุ้ง
กล้วยก้ามกุ้ง

กล้วยก้ามกุ้ง เป็นไม้หน่ออวบน้ำล้มลุกพวกเดียวกับกล้วย เดิมนักพฤกษศาสตร์จัดไว้ในวงศ์ Musaceae คือวงศ์กล้วย แต่ภายหลังได้จัดแยกวงศ์ใหม่เป็นวงศ์ Heliconiaceae กล้วยก้ามกุ้งมีลำต้นคล้ายพุทธรักษา แต่ต้นสูงชลูดกว่าไม่มีกิ่งก้าน ต้นสูงประมาณ 8-10 ฟุต ใบแข็งสีเขียวแก่ ใบยาวรีขอบขนานปลายใบแหลมยาวประมาณ 10-15 นิ้ว ดอกออกจากโคนก้านใบเป็นช่อตั้งตรง ช่อหนึ่งมีดอก 4-8 ดอก กาบดอกเป็นสีแดงหรือสีแสด ตอนบนของกาบดอกใกล้ปลายแหลมมีขอบสีเขียว ภายในดอกมีปลีสีขาวคล้ายกล้วย

กล้วยก้ามกุ้งนี้เชื่อว่ามีถิ่นกำเนิดอยู่ในอเมริกาใต้ ได้เข้ามาอยู่ในเมืองไทยประมาณ 20 ปีมาแล้วครั้งแรกมีที่วังตะไคร้ ต่อมาจึงแพร่พันธุ์ออกไป

กล้วยก้ามกุ้งให้ดอกที่สวยแปลกตาตลอดปี ชอบดินที่มีความชุ่มชื้นสูงและชอบที่รำไร แต่กลางแจ้งก็ปลูกได้ ถ้าอยู่กลางแจ้งดอกจะมีสีแดงเข้มกว่าอยู่ในที่ร่ม การปลูกควรผสมทรายและปุ๋ยหมักในดินที่ปลูกด้วย การขยายพันธุ์ใช้วิธีแยกหน่อไปปลูก