กระถินณรงค์

Acacia auriculaeformis A.Cunn (Mimosaceae), Wattle, Acacia Tree.

กระถินณรงค์
กระถินณรงค์

กระถินณรงค์ เป็นไม้ยืนต้นพุ่มใบหนา สูงประมาณ 15-20 ฟุต กิ่งใบเล็ก ๆ จะห้อยย้อยลงดินงามคล้ายหลิว ใบเป็นชนิดใบเดี่ยวออกสลับกันตามข้อต้น ใบยาวประมาณ 2.5 นิ้ว ใบยาวปลายแหลมทรงใบโค้ง มีลายเส้นใบชัดเป็นเส้นสีเหลือง 3 เส้น ดอกออกเป็นช่อยาว 2-3 นิ้ว สีเหลืองสดมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ตอนเช้าและเย็น เมื่อดอกบานเกสรตัวผู้จะฟูเป็นละอองสีเหลือง ออกดอกระหว่างเดือนตุลาคม ถึงพฤศจิกายน

กระถินณรงค์ นี้มีถิ่นกำเนิดในออสเตรเลีย ขุนนรงค์ชวนกิจ (ชวนนรงค์ชวนะ) เป็นผู้สั่งพันธุ์เข้ามาในเมืองไทย เจ้าคุณ วินิจฯจึงตั้งชื่อไม้ต้นนี้เป็นเกียรติแก่ผู้นำเข้ามาเป็นครั้งแรก กระถินณรงค์เป็นไม้พื้นบ้านของ Thursday Island ใน Forres Straits ด้วย

การขยายพันธุ์ใช้วิธีตอนกิ่งหรือปักกิ่งปักชำ แต่มักนิยมใช้เมล็ดเพาะ เมื่อเมล็ดงอกเป็นกล้าอ่อนคล้ายกระถิน เมื่อโตขึ้นจึงมีใบเหมือนต้นไม้ใหญ่ กระถินณรงค์โตเร็วมาก ใช้เมล็ดปลูกเพียง 2 ปี ก็จะโตออกดอกได้ กระถินณรงค์ขึ้นได้ดีในที่ดินทุกชนิด ชอบดินร่วนปนทราย นอกจากนี้กระถินณรงค์ยังทนทานต่อดินฟ้าอากาศและความแห้งแล้ง ทั้งไม่ค่อยมีศัตรูรบกวนรุนแรง ปลูกได้ง่ายและปลูกได้แทบทุกหนทุกแห่ง

กระถินณรงค์ นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ ให้ร่มเงา ทั้งยังให้ดอกสวยงามและมีกลิ่นหอม เมื่อเวลาออกดอกก็ไม่ทิ้งใบ