กระดังงาไทย

Cananga odorata Hook., F. & Th (Annonaceae), Perfume Tree., Ylang-ylang

กระดังงาไทย
กระดังงาไทย

กระดังงาไทย เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง โคนต้นมีปุ่มบ้าง มีกิ่งก้านห้อยย้อย ใบเดี่ยว ออกสลับตามกิ่ง ใบมนรีปลายแหลม ยาวประมาณ 6-7 นิ้ว ดอกสีเหลืองอ่อน กลีบดอกเรียว ยาวประมาณ 4 นิ้ว ดอกหนึ่งมี 6 กลีบ กลีบบิด

กระดังงาไทยเป็นไม้ที่ขึ้นอยู่ทั่วไปในประเทศที่อากาศร้อน เช่น ไทย ฟิลิปปินส์ พม่า ชวา ฯลฯ คนไทยนิยมปลูกตามบ้านเรือนและสวน ดอกที่แก่มักจะเก็บมากลั่นด้วยไอน้ำเป็นน้ำมัน กระดังงาที่นำไปใช้เข้าเครื่องหอม ดอกกระดังงามักนิยมใช้อบน้ำทำน้ำเชื่อมหรือปรุงขนมหวานเช่นสลิ่ม ข้าวต้มน้ำวุ้น โดยใช้กลีบกระดังงาลนไฟจากเทียนเพื่อให้ต่อมน้ำมันหอมในกลีบดอกแตก ส่งกลิ่นหอม

กระดังงา ชอบอยู่กลางแจ้ง ออกดอกตลอดปี การขยายพันธุ์ใช้วิธีเพาะเมล็ดหรือตอน

กระดังงาอีกชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกระดังงาไทยคือ กระดังงาสงขลา (C.odorata var.frut-icosa Corner) กระดังงาสงขลาส่วนใหญ่คล้ายกระดังงาไทย แต่มีลักษณะที่ต่างกันอยู่คือ เปลือกต้นมักเป็นสีเขียวเข้ม กระดังงาไทยเปลือกต้นสีคล้ำ ใบกระดังงาสงขลาหลังใบมีเส้นใบนูนชัด ใบคายหยาบกว่ากระดังงาไทย ดอกเล็กกว่า กลีบบิดมากกว่ากระดังงาไทย ทั้งยังหอมน้อยกว่าด้วย แต่กระดังงาสงขลามีดอกดกกว่ากระดังงาไทย